Fussball90 LogoFussball90 Logo
Hertha Berlin

داردای: ما یک تیم خوب هستیم اما رسیدن به هر چیزی برای ما خیلی زود است

میکائیل قلی پور

پال داردای درباره انتظارات بیش از حد از تیمش، به دیگران هشدار داد.

به نقل از سایت فوسبال نیوز، پال داردای سرمربی هرتابرلین درباره شرایط جدول و تیمش گفت:


ما هنوز نمی توانیم بگوییم که عالی هستیم. ما یک تیم خوب هستیم اما رسیدن به هر چیزی برای ما خیلی زود است.داردای چهل ساله درباره اهداف خاص خود و روند مثبت تیمش می گوید:


ما  از پیش فصل چیزهای زیادی یاد گرفتیم اما من آنچنان خوشبین هستم که می توانیم پیشرفت های زیادی داشته باشیم.کامنت‌ها