Fussball90 Logo
Fussball90 Logo
Germany

تا: جایزه فریتس والتر، افتخار ویژه ای برای من است

سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

مدافع بلند قامت لورکوزن از کسب جایزه فریتس والتر خوشحال است.

یوناتان تا در مصاحبه ای مفصل با وبسایت dfb، اعلام کرد که مدال فریتس والتر،افتخاری ویژه برای او است. او در بخشی از مصاحبه خود گفت:

این جایزه قطعا افتخاری ویژه برای من است. مدال فریتس والتر معتبرترین افتخار در سطح پایه است مخصوصا اگر به کسانی که این جایزه را قبلا برده اند نگاه کنید. اکنون فرصتی خوبی برای من است تا از هر کسی که مرا کمک و حمایت کرد تشکر کنم. فصل گذشته مارکوس سورگ به من خیلی در تیم ملی کمک کرد. باور او برای دوره ورزشی من خیلی با ارزش بود.کامنت‌ها