Fussball90 Logo
Fussball90 Logo
Bayer 04 Leverkusen

حمایت مدیران لورکوزن از اشمیت

سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

رودی فولر و میشائیل شاده از سرمربی تحت فشار خود حمایت می کنند.

بایرلورکوزن علی رغم انتظارات پیش فصل، سال جدید را با تزلزل شدیدی آغاز کرده است. مردان اشمیت از 8 بازی ابتدایی خود تنها 10 امتیاز کسب کرده و از جام حذفی آلمان هم کنار رفته اند. شیرهای آلمانی شنبه باید در خانه وولفسبورگ با این تیم بازی کنند. به گزارش Sport1، میشائیل شاده مدیر اجرایی بایرلورکوزن در مصاحبه ای به حمایت از اشمیت پرداخت:

ما اکنون سرمربی روی نیمکت نداریم اما با اشمیت ادامه می دهیم. ما متقاعد شده ایم که او هنوز باید با تیم کار کند. طبیعتا او اشتباهاتی مرتکب شده است و ما هم روی آن صحبت کرده ایم. شرایط آسان نیست و تغییر آن اولویت اصلی ما است.

مدیر ورزشی تیم کارخانه بایر، رودی فولر هم اضافه می کند:

ما باید کیفیت خود را در سه بازی آینده نشان دهیم. روگر اشمیت سرمربی بسیار خوبی است اما نیاز به زمان برای جبران دارد. من می توانم کار خوب او با تیم را ببینم.کامنت‌ها