Fussball90 Logo
Fussball90 Logo
FC Augsburg

درک شوستر: بایرن مونیخ سزاوارانه پیروز شد، امیدوارم شنبه بهتر بازی کنیم

میلاد ایلداری

درک شوستر انتظار بازی بهتری از بازیکنانش در بازی روز شنبه برابر بایرن مونیخ دارد

درک شوستر سرمربی آگزبورگ پیروزی را حق بایرن مونیخ دانست. به گزارش Sport1 شوستر پس از پایان این بازی گفت:

این پیروزی سزاوار بایرن مونیخ بود، من قبل بازی نیز گفته بود ما زمانی می توانیم متفاوت باشیم که با احساس بازی کنیم، یا در غر این صورت بخوبی دفاع کنیم. در این بازی تقریبا تصمیم گرفتیم که استراحت کنیم و امیدوارم در روز نبه کمی بهتر بازی کنیم. کامنت‌ها