Fussball90 Logo
Fussball90 Logo
Hamburger SV

هامبورگ و صحبت هایی با ینس لمن

محسن مصدق
محسن مصدق

ینس لمن یکی دیگر از کاندیداهای حضور به عنوان مدیر ورزشی هامبورگ می باشد

به نقل از spox، شرایط کابوس وار هامبورگ مدیران این تیم آلمانی را بر آن داشته که تحولات بیشتری جدا از تغییر سرمربی خود داشته باشند و آنها به خاطر وضعیت وخیم خود به دنبال مدیر ورزشی جدید می گردد تا جانشین دتمار بایرزدورفر در این تیم بحران زده بشود.

 براساس گزارش Morgenpost ممکن است ینس لمن یکی از کسانی باشد که با او در مورد این کار صحبت شده است و دیگر کاندیدهای که از او نام برده می شد نیکویان هاگما کاپیتان سابق هامبورگ است.

به جز هاگما، ینس لمن دروازه بان سابق تیم ملی آلمان از کسانی است که ممکن است به مدیرت باشگاه هامبورگ اضافه شود.کامنت‌ها