Fussball90 Logo
Fussball90 Logo
Hertha Berlin

آخرین اخبار از تمرینات پایتخت نشینان

سید محسن علوی زاده

با فرا رسیدن بازی های ملی، پال داردای سرمربی هرتابرلین بدون ملی پوشان و مصدومانش مجبور به استفاده از چند بازیکن تیم دوم و جوانانش شده است.

به گزارش Kicker ، پال داردای سرمربی هرتابرلین 12 بازیکن خود را به علت همراهی تیم های ملی شان در اختیار ندارد. ینس هگلر و یوهانس فن دن برگ هم تمرینات سبک خود را آغاز کرده اند. از این رو تمرینات هرتابرلین با افزوده شدن چند بازیکن از تیم  دوم و جوانان این تیم در حال برگزاری است. چیزی که بیش از همه داردای را نگران می کند، وضعیت خط دفاعی برلینی هاست. همانطور  که اشاره شد هگلر به تازگی از بند مصدومیت رهایی پیدا کرده و در بازی مقابل دورتموند نیزبه خاطر آسیب دیدگی از ناحیه زانو غایب بود. داردای در تمرین هرتابرلین 7 بازیکن به همراه 2 دروازه بان را در اختیار داشت و از 5 بازیکن تیم ذخیره های خود نیز استفاده کرد.کامنت‌ها