Fussball90 Logo
Fussball90 Logo
Injury

مصدومیت اسپاهیچ ، هامبورگ بدون مدافع خود مقابل کلن قرار می گیرد

محسن مصدق
محسن مصدق

مشکلات هامبورگ گویی پایانی ندارد و این تیم در بازی حساس خود برابر کلن از دفاع اصلی خود امیر اسپاهیج محروم است.

به نقل از sport1، مصدومیت امیر اسپاهیچ در شکست سنگین برابر اینتراخت فرانکفورت در بازی اول هفته هشتم کابوس دایناسورها را تکمیل کرد و آنها در بازی هفته نهم در خانه کلن نمی توانند ملی پوش بوسنیایی خود را همراه داشته باشند.

مارکوس گیسدول سرمربی هامبورگ می گوید:

چیز بیشتر از مشکل، ما قطعا مدافع خود را برابر کلن نداریم، وضعیت خیلی بداست

گیسدون همچین شرایط تیم خود را بسیار بغرنج پس از شکست تلخ برابر فرانکفورت توصیف می کند:

بازیکنان به طرز وحشتنناکی ناامید هستند و همچنین من، خیلی بد است چیزی برای گفتم ندارم، همیشه چیزهایی زیادی پیش می آید زمانی که شما به دنبال هدف خودت هستیکامنت‌ها