Fussball90 Logo
Fussball90 Logo
Hamburger SV

میرکو اسلومکا: هامبورگ به مدیر ورزشی نیاز دارد

محمدجواد پاهنگ

اسلومکا سرمربی اسبق هامبورگ وجود مدیر ورزشی را برای هامبورگ را ضروری می داند.


میرکو اسلومکا سرمربی اسبق هامبورگ اعتقاد دارد که این تیم به مدیر ورزشی جدید نیاز مند است. به گزارش Spox، پس از جدایی پیتر نابل از هامبورگ، در حال حاضر مسئولیت این پست را دیتمار بایرزدورفر مدیر باشگاه بر عهده دارد؛ میرکو اسلومکا در این باره عنوان کرد:


مدیر ورزشی باید هر روز در کنار تیم باشد، مسئله ای که برای بایرزدورفر امکان پذیر نیست. مدیر ورزشی به ثبات تیم کمک زیادی میکند و هامبورگ به یک مدیر ورزشی جدید نیازمند است.کامنت‌ها