Fussball90 LogoFussball90 Logo
Borussia Dortmund

حمایت سوبوتیچ از پناهندگان

سجاد خیری

مدافع میانی بروسیا دورتموند معتقد است که همه مردم جهان باید از رفاه و امنیت برخوردار باشند.

به گزارش وبسایت رسمی بروسیا دورتموند، نون سوبوتیچ شنبه ساعت 11 صبح مهمان شبکه ZDF آلمان خواهد بود و در مورد پناهجویان و انسان هایی که از سطح رفاه پایینی بهره می برند صحبت می کند. این فوتبالیست 26 ساله که خود هم یک پناهنده محسوب می شود یک موسسه خیریه برای پناهجویان در آلمان تشکیل داده است. وی در مورد حقوق انسان ها در دنیا می گوید:

آن هایی که در وفور امکانات و آسایش زندگی می کنند در مقابل انسان هایی که از وضعیت زندگی خوبی برخوردار نیستند، مسئولیت دارند.

گفتنی است، سوبوتیچ گذشته پر حادثه ای را تجربه کرده و در دوران جنگ های داخلی بوسنی و هرزوگوین از این کشور خارج شد و به فورتزهایم آلمان مهاجرت کرد.کامنت‌ها