Fussball90 Logo
Fussball90 Logo
Interview

ینس لمن، روبش را با مربی برانشوایگ اشتباه گرفت!

میلاد ایلداری

اشتباه ینس لمن در شتاخت هورست روبش

ینس لمن که به عنوان کارشناس در شبکه های آلمانی فعالیت می کند در خاطره ای که از خود تعریف می کند هورست روبش را با مربی دیگری اشتباه گرفته است! لمن در مورد بازی دوران جوانی خود با پیراهن شالکه، در برابر برانشوایگ به RTL  می گوید:

من 19 سالم بود و تا دقیقه 89 بازی بسیار خوبی را ارائه کرده بودم اما در دقایق پایانی اشتباهی مرتکب شدم و بازی را 1-0 باختیم، بعد از آن هورست روبش به رختکن ما امد و مرا به آرامش دعوت نمود.

اما جواب روبش در این باره جالب بوده است:

من هرگز در برانشواییگ نبوده ام! احتمالا آن تیم وولفسبورگ بوده است.

لمن هورست روبش را با مربی سابق برانشوایگ اووه ریندرز اشتباه گرفته بود و پس از بازی برابر جمهوری چک به این اشتباه خود اعتراف نمود.

 کامنت‌ها