Fussball90 LogoFussball90 Logo
Bundesliga

مخالفت ماگات با قانون 50+1

سجاد خیری

ماگات بر این باور است که قانون 50+1 به بوندس لیگا ضربه می زند.

فیلیکس ماگات کارشناس Koln express و Morgen Post Hamburg در آخرین اظهار نظر خود قانون 50+1 مورد انتقاد قرار داد و گفت:

اجازه دهید قانون قدیمی 50+1 برداشته شود و سرمایه گذارن بین المللی وارد آلمان شوند. کاملا واضح است که بوندسلیگا در حال از دست دادن ستارگان خود است و این یک تهدید به شمار می رود. وقتی که در لیگ انگلستان از بازاریابی بین المللی سود می برند ما نمی توانیم با آن ها رقابت کنیم. اصرار داشتن به اجرای قانون 50+1 ساختار ما را دچار وقفه خواهد کرد.کامنت‌ها