Fussball90 LogoFussball90 Logo
Note

پیش نمایش فیفا 17؛ بزرگ ترین ماجراجویی تاریخ فیفا این بار با فراسبایت

آرش بوالحسنی

تنش در محیط موج می زند، صدای کرکننده هواداران فضا را پر کرده است. بازیکنان برای باری دیگر به پاهای خود فشار می آورند. یک اشتباه، یک ضربه و یک گل همه چیز را عوض می کند. فیفا با نسخه جدید بازگشته و بار دیگر هیجان ناب فوتبال را به خانه ها آورده است.کامنت‌ها