Fussball90 LogoFussball90 Logo
Bayer 04 Leverkusen

انتظار برای شیرهای نسل جدید

سید محسن علوی زاده

بایرلورکوزن که همه ساله جوانان زیادی را به صورت قرضی راهی تیم های دیگر می کند تا در آینده ای نچندان دور از آن ها در تیم های اصلی استفاده کند اما بیشتر این بازیکنان پیش از این که به تیم اصلی لورکوزن برسند، مجبور به انتخاب تیم های کوچکتر می شوند.کامنت‌ها