Fussball90 LogoFussball90 Logo
Bayer 04 Leverkusen

قدم به قدم؛ اشمیت در پی جاودانه شدن در تاریخ لورکوزن

سید محسن علوی زاده

تا ساعتی دیگر فصل جدید برای بایرلورکوزن کلید می خورد. لورکوزن در خانه هاون اشتاین در نخستین بازی جام حذفی، فصل جدید خود را آغاز می کند.کامنت‌ها