Fussball90 LogoFussball90 Logo
Eintracht Frankfurt

مارکو راس سرطان را شکست داد

میلاد ایلداری

مارکو راس مدافع اینتراخت فرانکفورت سرطان را شکست داد

مارکو راس مدافع باشگاه اینتراخت فرانکفورت برای اولین بار پس از عمل جراحی و شیمی درمانی در ملاء عام ظاهر شد، او که موفق به شکست دادن این بیماری سخت شده است به Sport1 می گوید:

بازهم دوباره خوب هستم، اکنون 2 هفته است که احساس خوبی دارم و در ماه ژانویه دوباره باز خواهم گشت( به میادین فوتبال).

بیماری مارکو راس در اوایل ماه می تشخیص داده شد و او در 23 همین ماه عملی موفقیت آمیز را پشت سر گذاشت.کامنت‌ها