Fussball90 Logo
Fussball90 Logo
Bayer 04 Leverkusen

ترکیب احتمالی لورکوزن در فصل جدید

سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

وبسایت بوندس لیگا ترکیب احتمالی لورکوزن در فصل جدید را بررسی می کند.

وبسایت رسمی بوندس لیگا با بررسی گزینه های پیش روی روگر اشمیت سرمربی آلمانی بایرلورزکون، اقدام به انتشار ترکیب احتمالی خود کرده است. این وبسایت با اعلام ترکیب شیرها در فصل گذشته آن را با ترکیب احتمالی آن ها در فصل پیش رو مقایسه کرده است.

ترکیب لورکوزن در فصل 2015/2016

@[email protected]

ترکیب احتمالی لورکوزن در فصل 2016/2017

@[email protected]کامنت‌ها