Fussball90 LogoFussball90 Logo
SV Darmstadt

دارمشتات کار زیبای خود را ادامه می دهد: بلیط مجانی فصل برای قشر ضعیف!

سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

باشگاه دارمشتات برای سال ششم به هواداران خود کمک می کند.

دارمشتات فصل گذشته به بوندسلیگا آمد و موفق شد در لیگ بماند. این باشگاه ورزشگاه 17 هزار نفری خود را در 13 بازی از 17 بازی خانگی خود، به طور کامل پر شده دید اما باز هم به سیاست خود ادامه خواهد داد؛ آن ها 5 سال است که به هوادارانی که بضاعت مالی مناسبی ندارند، بلیط مجانی برای کل فصل می دهند!

به گزارش Espnfc، نیلوفرها فصل آینده هم بلیط های خود را در اختیار مردم شهر قرار خواهند داد. مارکوس فیتسنر مدیر باشگاه می گوید:

این که هواداران ضعیفتر هم بتوانند بازی نیلوفرها را به صورت زنده در ورزشگاه ببینند، برای ما بسیار مهم است.کامنت‌ها