Fussball90 LogoFussball90 Logo
FC Bayern Munich

هوینس در راه بازگشت؛ او به بایرن بیشتر از اکسیژن نیاز دارد!

سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

اولی هوینس در آستانه بازگشت به بایرن مونیخ در پست سابقش است.

ماتیاس زامر پس از خداحافظی از بایرن مونیخ به واسطه مریضی اش، پست مدیریت ورزشی باشگاه را خالی گذاشت. گزینه های زیادی برای جانشینی او اعلام شدند اما نام سه نفر در لیست نهایی به نظر می رسد. به گزارش Kicker، اولی هوینس، اشتفان رویتر و مکس ابرل نامزدهای نهایی هستند اما به نظر می رسد هوینس محتمل ترین گزینه باشد.

یکی از دوستان نزدیک هوینس بازگشت او به بایرن را تایید می کند و می گوید:

اولی به بایرن مونیخ نیاز دارد، همانگونه که به اکسیژن هوا نیاز دارد!کامنت‌ها