Fussball90 LogoFussball90 Logo
Germany

کاپیتان شواین اشتایگر: توان بازی از ابتدا را دارم

سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

کاپیتان 31 ساله مانشافت به یواخیم لوو چراغ سبز نشان می دهد.

آلمان در یک دیدار نسبتا یک طرفه موفق شد دفاع منسجم اسلواکی را در هم بشکند و سه بار دروازه گلر آماده آن ها را باز کند. باستین شواین اشتایگر که کاپیتان اصلی تیم هم محسوب می شود در دقایق پایانی به میدان آمد و در این پیروزی سهیم بود. به گزارش Sport1، باستین شواین اشتایگر 31 ساله در مصاحبه ای درباره بازی کردن خود از ابتدا گفت:

من هم اکنون هم توان بازی از ابتدای بازی را در خود می بینم. من هنوز یک نیمه هم بازی نکرده ام و 20 25 دقیقه به بازی گرفته می شوم. این موضوع زیاد ایده آل نیست.کامنت‌ها