Fussball90 LogoFussball90 Logo
Borussia Dortmund

مدیر برنامه های سابق میخیتاریان: رایولا در ذهن میخیتاریان نفوذ و او را گیج کرده است!

سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

داستان میخیتاریان روز به روز پیچیده تر می شود.

هنریخ میخیتاریان هافبک ارمنستانی بروسیا دورتموند همچنان وضعیت مشخصی برای آینده خود ندارد. میخیتاریان که فصل قبلی زیر نظر توماس توخل به یکباره احیا و تبدیل به مرد شماره یک وستفالن شده بود، از تمدید قرارداد خود امتناع کرد. به گزارش Sport1، دیمیتری سلیوک مدیر برنامه های سابق میخیتاریان تمام علت این رفتار او را، مینو رایولا، مدیر برنامه های فعلی اش می داند:

رایولا به ذهن میخیتاریان نفوذ و او را گیج کرده است. رفتارهای متناقض از او و رایولا نشان می دهد که رایولا او را تحت کنترل خود قرار داده است. 

 کامنت‌ها