Fussball90 LogoFussball90 Logo
Interview

انتقاد اولی کان از فرانسه: چیزی از بازی فرانسه درک نمی کنم!

میلاد ایلداری

الیور کان دروازه بان افسانه ای سابق تیم ملی آلمان به انتقاد از بازی فرانسه پرداخت.

الیور کان که به عنوان کارشناس شبکه تلویزیونی در فرانسه حضور دارد از بازی میزبان مسابقات انتقاد کرد. کان که به عنوان شبکه Zdf مشغول به کار است در مورد بازی فرانسهبه L'Equipe گفت:

چیزی از بازی فرانسه درک نمی کنم! آیا شما می خواهید با داشتن فشار میزبانی و فقط با اتکا بر کارهای انفرادی بازیکنانی همچون پایه، کومان، پوگبا، سیسوخو و ... اکتفا کنید، این واضح است که کار تیمی در فرانسه وجود ندارد.

کان در انتها گفت: 

فرانسه 7 امتیاز گرفته است اما هیچ سبکی ندارد.

 کامنت‌ها