Fussball90 LogoFussball90 Logo
Germany

انتقاد کان از بالاک: فوتبال زشت؟ آلمان بدون شخصیت؟ این حرف ها از اساس بی معنی هستند

سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

الیور کان از هم تیمی سابق خود انتقاد می کند.

الیور کان دروازه بان افسانه ای سال های نه چندان دور آلمان، واکنش خود نسبت به انتقاد های میشائیل بالاک را نشان داد. به گزارش وبسایت Sport1، کان در مصاحبه ای در حمایت از تیم ملی آلمان و تفکرات یواخیم لوو اینگونه گفت:

نظرات بالاک کمی تند بودند. بازی زشت؟ آلمان بی هویت یا بی شخصیت؟ این صحبت ها یعنی چه؟ این بحث ها از اساس بی معنی هستند. بحث درباره فوتبال جذاب است. ما باید بتوانیم هجومی تر بازی کنیم و به بازی خود سرعت بیشتری دهیم. این ها سوالات و مباحثی هستند که می توانند به تیم کمک کند؛ باقی صحبت ها ما را به جایی نمی رساند.کامنت‌ها