Fussball90 LogoFussball90 Logo
Interview

هیلدبراند: درکسلر فقط کمی محتاط است!

سجاد خیری

هم تیمی سابق درکسلر به دفاع از بال چپ تیم ملی آلمان پرداخت.

یولیان درکسلر وینگر چپ مانشافت در دو بازی مقابل اوکراین و لهستان در کارهای تهاجمی درخششی از خود نشان نداد و در این زمینه با دیگر اعضای تیم هماهنگی لازم را نداشت. تیمو هیلدبراند هم تیمی سابق درکسلر در شالکه که شناخت نسبی از این بازیکن جوان دارد، معتقد است که او مقداری در بازی محتاط است. وی در برنامه Doppelpass کانال sport1 در این باره بیان داشت:

من کنار یولیان بازی کردم. وقتی در زمین است بازی چشمگیری از خود نشان می دهد اما بیشتر مواقع احساس می کنم که او کمی بی دلیل محتاط است و از برخی کارها خودداری می کند.

وی افزود:

درکسلر آن قدر توانایی دارد که هر کاری بخواهد می تواند با توپ انجام دهد. او فوق العده سرعتی است.

در دو بازی گذشته ژرمن ها درکسلر یکی از ضعیفترین بازیکنان آن ها بود.کامنت‌ها