Fussball90 LogoFussball90 Logo
Germany

آمار ضعیف گوتسه برابر اوکراین؛ 18 دقیقه بدون لمس توپ!

سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

مهاجم تیم ملی آلمان در بازی ابتدایی آلمان آمار ضعیفی را از خود بر جای گذاشت.

آلمان در اولین دیدار از مسابقات یورو 2016 فرانسه در یک نمایش نسبتا مقتدرانه، با دو گل حریف سرسخت خود را شکست داد. ژرمن ها با گل های مصطفی و شواین اشتایگر موفق به شکست اوکراین شدند اما در این بین، انتقادهایی به نمایش ماریو گوتسه وارد شده است.

به گزارش Sport1، ماریو گوتسه برای 18 دقیقه و 26 ثانیه موفق به لمس توپ نشد و از جریان بازی به طور کامل خارج بود! ضمن این ها او طی این بازی تنها یک شوت به سمت دروازه اوکراین زد که به مدافعین خورد.کامنت‌ها