Fussball90 LogoFussball90 Logo
Germany

انتقاد حزب سیاسی آلمانی از وطن پرستی اوزیل مسلمان؛ آندریا کرشتن: در اسلام، میهن پرستی یک موضوع زائد است!

سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

هافبک طراح آلمانی مورد انتقاد سیاستمدار دیگری از کشورش واقع شده است.

حزب سیاسی AFD آلمان که وابسته به جناح راست این کشور است، به مسعود اوزیل بازیکن تیم ملی آلمان، عدم میهن پرستی را نسبت می دهد. به گزارش DailyMail، آندریا کرشتن یکی از سیاست مداران وابسته به این جناح از هافبک آرسنال به خاطر گرفتن عکس در مکه انتقاد کرد!

طبق اعلام این خانم آلمانی، اوزیل فاقد حس میهن پرستی به کشورش است:

وقتی اوزیل سرود ملی کشورش را در مسابقات فوتبال نمی خواند ما این موضوع را یک مسئله شخصی قلمداد می کنیم. اما وقتی او به زیارت مکه می رود یک روزنامه وابسته به جناح چپ به مردم می گوید این برای فهم و ادغام بیشتر مردم موثر و خوب است. این یک ایدئولوژی از عدم برابری زن و مرد را حمایت می کند؛ در اسلام میهن پرستی یک موضوع زائد است.

@[email protected]کامنت‌ها