Fussball90 LogoFussball90 Logo
Germany

بواتنگ در پاسخ به اظهار نظر زشت گاولند: فقط لبخند می زنم؛ افتخار می کنم که آلمانی هستم

سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

مدافع مستحکم بایرن مونیخ پاسخ سیاستمدار آلمانی را داد.

در اظهار نظری جنجالی، سیاستمدار آلمانی در مصاحبه ای به انتقاد نژادپرستانه از ژروم بواتنگ پرداخت. به گزارش Fussball.News، ژروم بواتنگ در پاسخ به این اظهار نظر زشت در مصاحبه ای اینگونه واکنش نشان داد:

فقط می توانم درباره آن لبخند بزنم. وجود این چنین موضوعی در زمان فعلی واقعا ناراحت کننده است اما من مطمئنم که پاسخ بسیار خوبی در استادیوم دریافت کردیم. اگر بخواهم پاسخی بدهم فقط می گویم که افتخار می کنم که آلمانی هستم. در غیر اینصورت اینجا نبودم و هرگز قبلا کاپیتان نمی شدم. من به خوبی در اینجا اخت شده ام.کامنت‌ها