Fussball90 LogoFussball90 Logo
Germany

پرواز بلند عقاب، بخش اول: جادوگر و شاهین سیاه

محسن مصدق
محسن مصدق

نبرد بلوهوریزونته هنوز یک معماست و گذر از آن به سادگی امکان پذیر نیست، نیمه نهایی جام جهانی در مسابقه ای که در یک سو برزیل فاتح پنج دوره جام جهانی است چیزی نخواهد بود که آن را تنها یک اتفاق بپنداریم و با عنوان استثنا از آن یاد کنیم و باید پذیرفت بازی شصت و یکم جام بیستم بیش از یک بازی حساس بود و برشی تاریخی در نگرش به فوتبال ایجاد کرد.کامنت‌ها