Fussball90 LogoFussball90 Logo
Bundesliga

عکس؛ نگاهی به مهمترین نقل و انتقالات احتمالی بوندسلیگا

مجتبی زارع

سایت ترانسفر مارکت یکی از معتبرترین منابع برابر پی گیری جریان نقل و انتقال بازیکنان در سرتاسر دنیا است که در ادامه به بخشی از مهمترین این نقل و انتقالات در بوندسلیگا آماده است، لازم به ذکر است درصد ذکر شده و جهت موجود در زیر هر درصد نشان دهنده میزان پیشرفت نقل و انتقال می باشد، همچنین بر اساس برخی از ادعاها اگر درصد انتقال یک بازیکن در این سایت به بالای 50% برسد تا حدود زیادی باید این انتقال را حتمی دانست.کامنت‌ها