Fussball90 LogoFussball90 Logo
SV Werder Bremen

ادامه همکاری وردربرمن و اسکریپنیک

سجاد خیری

سران باشگاه وردربرمن به این نتیجه رسیدند که اسکریپنیک در پست خود ابقا شود.

مدت ها است که زمزمه هایی درباره خروج ویکتور اسکریپنیک از برمن شنیده می شود اما توماس اچین اعتماد زیادی به این مرد اوکراینی دارد و خواهان حفظ او در جمع سبزپوشان است. وی در این باره به Sport1 گفت:

بحث های زیادی داشتیم و می خواهیم این راه سخت را با اسکریپنیک بپیماییم و این مسیر سخت هنوز تمام نشده است.

لازم به ذکر است که شخص اسکریپنیک هم حاضر به استعفا نشد و می خواهد با تیمی که سال ها در آن حضور داشته به موفقیت برسد.کامنت‌ها