Fussball90 LogoFussball90 Logo
Interview

اشمیت: نمایش خوبی را در پنجاهمین بازی این فصل ارائه کردیم

میکائیل قلی پور

روگر اشمیت از نمایش خوب تیمش در آخرین بازی فصل تمجید کرد.

به نقل از کیکر، روگر اشمیت سرمربی بایرلورکوزن گفت:

ما شروع سختی داشتیم اما بعد از آن به حالت هجومی روی آوردیم تا در مقابل اینگولشتات از موقعیتهایمان استفاده کنیم. ما سزاوار پیروزی بودیم و نمایش خوبی را نیز در پنجاهمین بازی فصلمان ارائه کردیم.کامنت‌ها