Fussball90 LogoFussball90 Logo
Bundesliga

پیش بینی شما از فصل جدید بوندسلیگا

King of Limbs

با توجه به آغاز رقابت های فصل جدید بوندسلیگا قصد داریم نظرات شما را در قالب چند سوال جویا شویم

اکنون سه روز تا آغاز فصل جدید بوندسلیگا وبازگشت تب وتاب و هیجان به زندگی هواداران این لیگ باقی مانده است بنابراین تصمیم گرفتیم در قالب چند سوال نظرات شما را درخصوص فصل جدید جویا شویم.
1-تصور می کنید رده های اول تا چهارم لیگ در اختیار کدامیک از تیم ها قرار گیرد؟

2-کاندید آقای گلی این فصل بوندسلیگا از نظر شما کدام بازیکن است؟

3-هر ساله در بوندسلیگا تیم هایی فراتر از انتظار ظاهرمیشوند؛ همانند عملکرد تیم هایی مانند آگزبورگ،ماینس،فرایبورگ،فرانکفورت،گلادباخ در سه فصل گذشته. حال بنظر شما پدیده این فصل رقابت های بوندسلیگا کدام تیم خواهد بود؟

4- تیمهای تازه وارد بوندسلیگا (دارمشتات واینگولشتات) چه شرایطی خواهند داشت؟

5-بنظر شما وضعیت تیم های قدیمی و ریشه دار وردربرمن، هامبورگ واشتوتگارت چگونه خواهد بود؟ آیا بازهم باید نظاره گر آنها در نیمه پایین جدول باشیم؟

6-بنظرشما زننده اولین گل فصل(season opeaner) باتوجه به بازی افتتاحیه بایرن و هامبورگ کدام بازیکن خواهد بود؟

7_کدام بازیکن جوان پدیده این فصل بوندسلیگا خواهد بود؟

8-با توجه به نقل و اانتقالات بازیکنانی همچون اشتیندل، گایس، کاسترو، کاستا، ویدال،بورکی و... ؛ از نظر شما بهترین خرید این فصل بوندسلیگا کدام بازیکن خواهدبود؟

9-کوین دی بروینه بهترین پاسور فصل گذشته بوندسلیگا رقیبی درفصل جدید درکنار خود خواهد دید؟کامنت‌ها