Fussball90 LogoFussball90 Logo
Note

معماران بوندس لیگا (قسمت اول دهه 60)

روزبه سیف

قصد دارم در این قسمت به کارنامه مردانی بپردازم که دیگر دربین ما نیستند و بوندس لیگای امروز مدیون این مردان است. شاید اگر پدیده ای مانند اینترنت در دهه شصت قرن بیستم بود دنیا شکل دیگری می شد بوندس لیگا در دهه 60 پایه گذاری شد و این آغازی برای پایان آماتوریسم در ورزش بود.

 

قصد دارم در این قسمت به کارنامه مردانی بپردازم که دیگر دربین ما نیستند و بوندس لیگای امروز مدیون این مردان است. شاید اگر پدیده ای مانند اینترنت در دهه شصت قرن بیستم بود دنیا شکل دیگری می شد بوندس لیگا در دهه 60 پایه گذاری شد و این آغازی برای پایان آماتوریسم در ورزش بود. آلمانها خیلی دیر به فکر ایجاد لیگ حرفه ای افتادند وسالها به آماتوریسم وفادار بودند در این مقاله به مربیان دهه 60 تا هفتادی که باعث شدند بوندس لیگا به این جذابیت برسد خواهیم پرداخت.

1_ گئورگ کناپله

 گئورگ کناپله

 خب قطعا اولین پیروزی واولین بودن مهمترین اتفاق است او کلن را به اولین فاتح بوندس لیگا بدل کرد و پیش از آن اولین قهرمانی جام حذفی آلمان و کلا اولین جام وردربرمن را به ارمغان آورده بود گئورگ بعد از 1970 که از هامبورگ رفت دیگر تا سال مرگش 1987 هرگز مربیگری نکرد.

2_ویلی مولتاوب

ویلی مولتاوب

راستش ویلی از آن مربیانی بود که اگر آنزمان اینترنت بود فطعا الان نامش را هواداران وردربرمن فریاد می زدند مردی که اولین قهرمانی لیگ را برای برمن آورد. با دورتموند فاتح جام در جام اروپا شد. آن هم مقابل بیل شنکلی افسانه ای. راستش چنین مردانی بودند که دورتموند  محبوب را پایه گذاری کردند.

3_مکس مرکل، اتریشی نابغه

 مکس مرکل

مکس مرکل این مربی نابغه  در موردش چه بگویم؟ دو بار در دهه 60 فاتح بوندس لیگا شد با دوتیم مختلف که امروزه هر دو از این افتخارات برایشان دور است مونیخ 1860 فاتح بوندس لیگا 1966 جام حذفی 64 فینال جام در جام 65! نورنبرگ بوندس لیگای68 افتخاراتی که بسیار دور هستند از این تیمها پس از آن حضور در سویا و آتلتیکو مادرید و کسب دو جام با اتلتیکو در عرض سه سال! فکر کنم اگر عمر دوباره ای بود الان هواداران مونیخ 1860 و نورنبرگ آرزوی بازگشت اورا داشتند.

4_هلموت یوهانسن ازیاد رفته؟

هلموت یوهانسن

هلموت یوهانسن را نمی دانم با چه کسی میان مربیان مدرن باید مقایسه کنم ؟ مردی که با کسب تنها یک جام بهترین مربی تمام تاریخ برانشویگ است راستش هلموت با تمام مربیان این لیست تا انتها فرق خواهد داشت در تمام این لیست مربیان اگر هیچ یک تنها مربی موفق آن باشگاه نبودند تیمهایشان یا قبلش یا بعدش فاتح جام شدند تنها یوهانسن است که برانشویگ را یکبار قهرمان کرد و دیگر هیچکس نتوانست چنین کاری را تکرار کند.

 منابع: بخش هایی از نوشته های ویکی پدیا

 کامنت‌ها