Fussball90 LogoFussball90 Logo
Hannover 96

شاف اخراج شد

سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

سرمربی آلمانی هانوفر از سمت خود کنار گذاشته شد.

هانوفر 96 فصلی اسفناک را سپری می کند و در یک قدمی سقوط قرار گرفته است. میشائیل فرونتسک یک نیم فصل و توماس شاف یازده بازی هدایت این تیم را بر عهده داشتند و جایگاه هجدهم، حاصل کار آنان بود. به گزارش Sport1، توماس شاف امروز رسما از سمت خود کنار گذاشته شد.

همانطور که پیش بینی می شد دنیل اشتندل سرمربی زیر 19 ساله های هانوفر تا پایان فصل به صورت موقت هدایت سبزپوشان را بر عهده خواهد داشت.کامنت‌ها