Fussball90 LogoFussball90 Logo
Note

مردی که تمام معادلات را بر هم زد!

سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

پپ گواردیولا شبی تاریخی را برای هواداران مونیخی رقم زد.

گواردیولا تمام معادلات را بهم ریخت؛ نه تنها تمام تیترهای من برای این بازی،بلکه معادلات کل مردم جهان را!

این تیتر های من برای بازی امشب تا دقیقه 91 بود:

جهنم استپ کردن در بهشت الیانز! سر پپ با عصای بانوی پیر شکافت! شب جهنمی برای الیانز! بوفون، پیرمردی با ته ریش سفید تحریک آمیز در این داستان کلاسیک با فریادش الیانز را به زانو در اورد!

و اما اینجا بود که پپ نابغه بودن خود را ثابت کرد، تمام چاپ روزنامه های فردا صبح را عوض کرد. بایرن،آن بازگشت های فوق العاده المانی را به تصویر کشید و نشان داد که تنها مختص لورکوزن نیست!

و از زبان لال شده من تیترهای این چنین بیرون اآمد:

بهشتی که به یکباره جهنم شد! فریاد بوفون به اشک تبدیل شد! عصای بانوی پیر زیر فشار وقت های اضافه دوام نیاورد! چوپ عصا در جهنم سوخت!

آری این بازی به معنای واقعی داستانی کلاسیک بود. داستانی که عاشق با فکر و حمایت معشوقه اش دقیقه 90 به زندگی بازمیگردد و تجاوزگر را نابود میکند.

 این چمپیونز لیگ بود؛ معنای واقعی زندگی! تغییر اشک به لبخند و لبخند به اشک در یک ثانیه. انواع سکته های ناقص و کامل قلب، فریاد و سکوت، بهت و حیرت و هیجان در یک قاب و همانگونه که همیشه گفته ام، فقط چمپیونز لیگ است که میتواند زندگی را این گونه نشان دهد. فقط باید از فوتبال برای خلق چنین شبی تشکر کرد.

نویسنده: بابک سالاربهزادیکامنت‌ها