Fussball90 LogoFussball90 Logo
Note

تیم منتخب خارجی بایرن مونیخ مقابل تیم منتخب آلمانی بایرن مونیخ از سال 2000

آرش بوالحسنی

باواریایی ها در حال حاضر تیمی با بازیکنانی با ملیت های مختلاف و گسترده هستند، اما در حال حاضر آنها ملی پوشان آلمانی زیادی نیز در اختیار دارند. این سبک از ترکیب در تاریخ باشگاه وجود داشته است، حداقل در قرن جدید که این طور بوده است.کامنت‌ها