Fussball90 LogoFussball90 Logo
Borussia Dortmund

اگر شاهین با درخواست برونر مبنی بر حضور در تمرینات تیم بزرگسال موافقت نکند او فروخته خواهد شد

Content Image
میلاد ایلداری
میلاد ایلداری

جواهر بروسیا دورتموند در دو راهی تمدید یا خروج

نوری شاهین به خوبی می‌داند که جواهر و استعداد بودن در بروسیا دورتموند چیست. به زودی مشخص خواهد شد که آیا سرمربی جدید می تواند به بازیکن جوان خود پاریس برونر کمک کند یا خیر.

طبق گزارش اشپورت بیلد، گفتگوی بین این دو تا پایان ماه برنامه ریزی شده است. عامل تعیین کننده این خواهد بود که شاهین چه دیدگاهی می تواند به بازیکن هجومی نشان دهد.

برونر پیشنهادی برای تمدید قرارداد دارد که آماده امضا است که مدت هاست طرفین با محتوای آن موافقت کرده اند. تنها چیزی که تا اینجای کار بر سر راه امضا ایستاده، چشم انداز است. این جوان خواستار شرکت مداوم در تمرینات تیم حرفه ای و حضور در کمپ تمرینی در باد راگاز سوئیس است.

 آنطور که اشپورت بیلد در ادامه گزارش می دهد، شاهین نیز نمی تواند این موضوع را تضمین کند. تمدید یا فروش برونر طی سه هفته آینده مشخص خواهد شد. اگر درخواست قهرمان زیر 17 سال جهان و اروپا رد شود، بروسیا احتمالا پیشنهاد قرارداد را پس خواهد گرفت. از آنجایی که قرارداد موجود در سال 2025 منقضی می شود، برونر مستقیما فروخته خواهد شد.
کامنت‌ها