Fussball90 LogoFussball90 Logo
FC Bayern Munich

فروند در جواب انتقاد رومنیگه: ما هم دوست داریم کارهایمان به بیرون درز نکند اما بایرن برای رسانه ها جذاب است

Content Image
میلاد ایلداری
میلاد ایلداری

مدیر ورزشی بایرن مونیخ در جواب انتقاد رومنیگه می گوید که آنها منبعد سعی می کنند کارهایشان بی سروصدا تر انجام شود

کریستوف فروند، مدیر ورزشی بایرن درباره انتقاد اخیر کارل هاینس رومنیگه اظهار نظر کرده است. سه شنبه هفته جاری، این مدیر اتریشی 46 ساله که برای اولین بار با این موضوع مواجه شد، به رسانه ها گفت:

اف سی بایرن باشگاه بزرگی است. همه می خواهند در مورد آن بدانند، همه می خواهند در مورد آن تحقیق کنند. برای ما که درگیر هستیم، مطمئناً بهترین کار زمانی است که در داخل کار کنیم و تا آنجا که ممکن است در سابنر اشتقاسه با مسائل برخورد کنیم و سپس با اطلاعیه‌هایی به بیرون برویم. اما ما همچنین می دانیم که اف سی بایرن باشگاه بسیار جالبی است. اساساً، استراتژی ما برای آینده این است که تا آنجا که ممکن است در داخل کشور شفاف سازی کنیم و سپس با آن به بیرون برویم تا توضیح دهیم.

 رومنیگه، عضو هیئت نظارت، در مصاحبه ای با "آس" از تیم مدیریت مونیخ انتقاد کرد. اسطوره باشگاه توصیه کرد که دوستان و همکاران "با احتیاط بیشتری کار کنند".
کامنت‌ها