Fussball90 LogoFussball90 Logo
1. FC Cologne

مدیر برنامه های سلکه: چند پیشنهاد از خارج و یک پیشنهاد از عربستان داریم

Content Image
میلاد ایلداری
میلاد ایلداری

داوی سلکه در صورت سقوط کلن از بوندسلیگا می تواند براحتی این تیم را ترک کند

داوی سلکه ظاهرا می تواند باشگاه جدید خود را انتخاب کند. مدیر برنامه های این کهاجم به «اسکای» می گوید:

من می توانم تأیید کنم که چندین طرف علاقه مند از خارج از کشور برای داوی وجود دارد. ما همچنین یک درخواست ملموس و بسیار خوب از عربستان سعودی داریم.روشن است که داوی 100 درصد به کلن متعهد است. البته او دوست دارد به بازی در بوندسلیگا با کلن ادامه دهد.یک سقوط احتمالی کار را آسان تر نمی کند، زیرا قرارداد فعلی او دیگر معتبر نخواهد بود. من هم می توانم آن را تأیید کنم.

با این حال، احتمال وقوع این اتفاق بدتر و بدتر می شود. با دو هفته بازی تا پایان فصل، فاصله تا رده 16 سقوط پنج امتیاز است. در صورت سقوط، قرارداد سلکه به طور خودکار فسخ می شود، 
کامنت‌ها