Fussball90 LogoFussball90 Logo
FC Bayern Munich

اوپامه کانو: به انتقادها فکر نمی کنم؛ فقط در دو بازی کارت قرمز گرفتم و خیلی هم بد نبوده ام!

Content Image
میلاد ایلداری
میلاد ایلداری

دایوت اوپامه کانو بدون توجه به انتقادات به تلاش خود ادامه می دهد

دایوت اوپامکانو فصل سختی را در بایرن مونیخ پشت سر می گذارد. این جوان 25 ساله اکنون در مصاحبه با Canal+ درباره انتقادات مداوم از عملکرد خود می گوید:

در هر شغلی انتقاد وجود دارد. اما اگر فقط روی انتقاد تمرکز کنید، قطعا موفق نخواهید شد. سعی می کنم آنچه را که خوب انجام داده ام و آنچه را که خوب انجام نداده ام تجزیه و تحلیل کنم. من ویدیوهای زیادی می بینم. انتقاد بخشی از کار ما است اما شخصاً فکر نمی‌کنم که خیلی بد بوده باشم. فقط در دو بازی دو کارت قرمز گرفتم. من فکر می کنم همه ممکن است اشتباه کنند. مهمترین چیز این است که شما به کار خود ادامه دهید و این کاری است که من انجام می دهم.
کامنت‌ها