Fussball90 LogoFussball90 Logo
Hamburger SV

هواداران هامبورگ، فان در فارت را نمی خواهند

محمدجواد پاهنگ

پس از شنیدن زمزمه هایی مبنی بر همکاری مجدد هامبورگ با رافائل فان در فارت طرفداران هامبورگ مخالفت خود با بازگشت این بازیکن را اعلام کردند

طرفداران باشگاه هامبورگ خواستار عدم همکاری  باشگاه هامبورگ با فان در فارت شدند.
به گزارش Sport1، طرفداران هامبورگ در دیدار مقابل اینگول اشتاد بنری را همراه خود آورده بودند که روی آن نوشته شده بود: 

فن در فارت به عنوان یک نماد یگانه شناخته می شود!!! پس ویزه هم هست!  

اخیرا کارل گرنات رئیس هیئت مدیره هامبورگ در مصاحبه با Morgenpost اعلام کرده بود: 


فان در فارت به خانه خود باز میگردد؛ نه به عنوان بازیکن بلکه به عنوان یک نماینده برای باشگاه هامبورگ

رافئل فان در فارت تابستان هامبورگ را به مقصد رئال بتیس ترک کرد. 

 کامنت‌ها