Fussball90 LogoFussball90 Logo
Sport-Club Freiburg

استرایش: گاهی باخود می گویم مربیگری تو را بدشکل کرده و دیگر این کار را تمام کن

Content Image
میلاد ایلداری
میلاد ایلداری

کریستین استرایش به دوران پس از سرمربیگری خود می اندیشد

کریستین استریچ از هم اکنون به موضوع پس از پایان دوره مربیگری خود در فرایبورگ فکر می کند. او در اینباره می گوید:

همچنین هیجان انگیز است که ببینیم وقتی دیگر مربی نیستید چگونه با آن برخورد می کنید و در آن زمان چه اتفاقی برای شما می افتد. چون حرفه مربیگری هم تا حدی من را بد شکل کرده است. نه اینکه کاملاً من را خم کرده باشد، اما گاهی اوقات متوجه می شوم که این کار با من کاری انجام داده است و با خود می گویم این کار را نکن . سپس ببینم چه کار دیگری می توانم انجام دهم که منطقی باشد.

استرایش از سال 1995، زمانی که مربی جوانان را برعهده گرفت، بخشی از فرایبورگ بوده است. او از سال 2012 سرمربی حرفه ای ها بوده است. او پس از پایان دوران بازی خود هرگز برای باشگاه دیگری مربیگری  نکرده است. او در حال حاضر تا سال 2024 با با تیم آلمانی قرارداد دارد. استرایش  تنها قراردادهای یک ساله امضا می کند.
کامنت‌ها