Fussball90 LogoFussball90 Logo
1. FC Cologne

باومگارت: وقتی همه چیز را امتحان می کنید و نتیجه نمی دهد باید تغییر رخ دهد؛ قلب من همیشه با کلن خواهد بود؛ زود به فوتبال برمی گردم چون همسرم من را از خانه بیرون می کند!

Content Image
میلاد ایلداری
میلاد ایلداری

اشتفان باومگارت به خرو خود از کلن واکنش نشان داد و آنرا حاصل یک تصمیم دو جانبه دانست

اشتفان بامگارت به خروج خود از کلن واکنش نشان داد. این مربی در مصاحبه با "بیلد" به صراحت اعلام کرد که جدایی "یک تصمیم دوجانبه" بوده:

 بله، من  دوست داشتم حلش کنم و نتوانستم. به همین دلیل به نظر من باید یک قدم نه چندان جذاب برداشته می شد به این امید که یک نفر دیگر به پسرها نگاه دیگری داشته باشد و بعد از دو سال و نیم با آنها یک نفر دیگر کار کند.ما بعد از 16 بازی فقط ده امتیاز داشتیم. این چیزی نبود که به عنوان مربی می خواستم. من همه چیز را امتحان کردم. اما اگر همه صحبت‌ها و تغییرات در آرایش‌ها و تاکتیک‌ها دیگر به ثمر ننشست، باید فکری به حالش کرد. من این کار را کردم و سپس با باشگاه تصمیم گرفتیم. دیگر به خودم 100 درصد اطمینان نداشتم.ت کند - این امکان پذیر نیست. قلب من همیشه با کلن خواهد بود و این بیشتر دردناک است.در پایان ژانویه می‌توانستم تصور کنم که دوباره برای چیز جدیدی آماده باشم. من از آن دسته افرادی نیستم که در دراز مدت فقط در خانه بنشینم. بعدهمسرم حتماً می‌گوید: برو سر کار، باید بروی بیرون!
کامنت‌ها