Fussball90 LogoFussball90 Logo
FC Bayern Munich

هدیه هوینس به هم سلولی های سابقش

سید حسین علوی‌زاده
سید حسین علوی‌زاده

اولی هوینس به دوستان سابق خود در زندان لباس بایرن مونیخ را هدیه داد.

اولی هوینس که به تازگی از زندان روتنفلد آزاد شده است برای هم سلولی های سابقش در زندان، لباس بایرن مونیخ را هدیه کرده است. به گزارش Sport1، هوینس که قبلا هم این چنین اقدام های بخشنده ای را انجام می داد، با هدیه دادن این لباس ها به نوعی از دوستان خود در زندان تشکر کرد.

گفتنی است مدیر ورزشی سابق بایرن مونیخ قبلا هم حقوق ماهیانه خود را در راه های خیریه به کار می برد و این اقدام او، چیز جدیدی نیست.کامنت‌ها