Fussball90 LogoFussball90 Logo
FC Bayern Munich

کلوزه: می خواستم ویرتس را به بایرن مونیخ بیاورم؛ در یک بازی او ما را بتنهایی نابود کرد

Content Image
میلاد ایلداری
میلاد ایلداری

میروسلاو کلوزه زمانی که سرمربی تیم زیر 17 ساله های بایرن مونیخ بود قصد داشت فلورین ویرتس را به این تیم بیاورد

میروسلاو کلوزه در نقش مربی زیر 17 سال، سعی کرد فلوریان ویرتس را به بایرن بیاورد. او در اینباره می گوید:

 من همچنین سعی کردم فلوریان ویرتس را به مونیخ راهنمایی کنم. در مسابقات قهرمانی زیر 17 سال، در جوانی به تنهایی ما را نابود کرد. با دیدن او مانند جمال بلافاصله احساس می کردید که آنها قرار است در صحنه بزرگ ظاهر شوند.

کلوزه بین سال های 2018 تا 2020 مسئول تیم جوانان مونیخ B بود و ویرتس هنوز برایکلن در آن زمانبازی می کرد. در ژانویه 2020 او سپس به بایر لورکوزن نقل مکان کرد، جایی که دوران حرفه ای امیدوارکننده او آغاز شد.
کامنت‌ها