Fussball90 LogoFussball90 Logo
Borussia Dortmund
Germany

حمایت کلوزه از موکوکو:لطفا به او زمان بیشتری بدهید

Content Image
سینا کشاورز
سینا کشاورز

میروسلاو کلوزه، اسطوره باشگاه بایرن مونیخ و تیم ملی آلمان از یوسوفا موکوکو حمایت می کند.

در بروسیا دورتموند فرصت کمی برای بازی به یوسوفا موکوکو داده می شود و به همین دلیل به نظر می رسد که او قصد دارد در زمستان باشگاه بروسیا دورتموند را ترک کند.

اخیرا میروسلاو کلوزه، اسطوره باشگاه بایرن مونیخ و تیم ملی آلمان با نشریه fussball news مصاحبه ای داشته و از موکوکو حمایت کرده.او درباره موکو گفته است:

نباید فراموش کنید که این پسر 18 ساله است و چیزی دارد که دیگران ندارند.او می تواند از ناکجا آباد گل بزند.لطفا به او زمان بدهید.البته او دو مهاجم با تجربه را در مقابل خود دارد.حضور این دو مهاجم به او کمک می کند تا چیز های جدیدی یاد بگیرد.او توانایی های زیادی دارد و می توان از او به خوبی استفاده کرده.

نیکلاس فولکروگ و سباستین هالر رقبای او در بروسیا دورتموند هستند.به نظر می رسد که آمادگی نیکلاس فولکروگ نسبت به هالر و موکوکو بیشتر است و با تاکتیک های ادین ترزیچ هماهنگی بیشتری دارد و به همین دلیل است که سرمربی زنبور ها از او بیشتر استفاده می کند.اما از سوی دیگر به کریم آدیمی فرصت بیشتری نسبت به موکوکو داده می شود در حالی که موکوکو توانایی های بیشتر و فرمی بهتر دارد.از سویی دیگر به نظر می رسد که موکوکو قصد دارد فقط در نوک خط حمله دورتموند بازی کند و این یعنی رقابت با فولکروگ.هر چند با توجه به شرایط می دانیم که موکوکو این رقابت را پیروز نمی شود.

طی چند وقت اخیر صحبت های زیادی درباره انتقال موکوکو به باشگاه کلن می شود.این انتقال می تواند برای هر دو خوب باشد.با حضور موکوکو در خط حمله کلن، تا حدود زیادی مشکل خط حمله این تیم برطرف می شود و هم موکوکو فرصت بیشتری برای بازی بدست می آورد.
کامنت‌ها