Fussball90 LogoFussball90 Logo
FC Bayern Munich

توخل: رک بودن هوینس را دوست دارم؛ همیشه باهم در ارتباط هستیم

Content Image
میلاد ایلداری
میلاد ایلداری

توماس توخل همچنان رابطه نزدیکی با اولی هوینس دارد

توماس توخل سرمربی بایرن از ملاقات با اولی هوینس رئیس افتخاری این تیم خبر داد. پس از انتقاد رییس افتخاری بایرن مونیخ از مصاحبه های توخل در مورد ترکیب تیم بنظر روابط این دو همچنان مثبت است:

 ما دیروز یکدیگر را ملاقات کردیم زیرا او در زانبه اشقاسه بود.ما مرتباً ملاقات می کنیم زیرا او اغلب در آنجا حضور دارد و سپس همیشه به دفتر مربی و اتاق مربی می آید. ما با یکدیگر بسیار رک و مستقیم هستیم، این بهترین چیز در مورد اولی است. گاهی اوقات او  چیزی دارد که آنقدرها من آنرا دوست ندارم. گاهی اوقات من چیزی دارم که او خوشش نمی آید و گاهی اوقات ما هر دو کاملاً خوشحال هستیم.
کامنت‌ها