Fussball90 LogoFussball90 Logo
Germany
Borussia Dortmund

فولکروگ:تغییر مربی تاثیر فوری داشته

Content Image
سینا کشاورز
سینا کشاورز

نیکلاس فولکروگ تغییر سرمربی تیم ملی آلمان را مثبت می داند.

پیروزی در برابر آمریکا نشان داد که تغییر سرمربی تاثیر مثبتی بر روی عملکرد بازیکنان مانشافت داشته است.این تاثیر را خود بازیکنان هم قبول دارند.نیکلاس فولکروگ یکی از بازیکن هایی است که تاثیر حضور ناگلزمن را قبول دارد.

فولکروگ اخیرا با نشریه fussball news مصاحبه ای داشته است و درباره تاثیر تغییر سرمربی در مانشافت صحبت کرده.فولکروگ درباره تغییر سرمربی گفته است:

تغییر سرمربی خیلی چیز ها را عوض می کند.پست ها پر می شوند و همه باید دوباره برای جایگاه خود بجنگند و بنابر این تلاش خواهند کرد که بهترین خود را نشان دهند.

همه ما از همکاری با ناگلزمن خوشحال هستیم.ما مشتاق یادگیری چیز های جدید از او هستیم.

او در ادامه افزود:

تغییر مربی تاثیر فوری داشته و سبک بازی ما به طور کلی تغییر کرده.

ما اکنون با ناگلزمن یک راه حل بهینه پیدا کرده ایم و معتقدم که موفق خواهیم بود.

حضور ناگلزمن و پیروزی در برابر آمریکا تاثیر بسیار مثبتی بر روی بازیکن ها و جو تیم داشته.اما قطعا نمی توانیم با یک بازی درباره ی تیم ناگلزمن نتیجه گیری کنیم و باید منتظر بازی های بعدی مانشافت باشیم.
کامنت‌ها