Fussball90 LogoFussball90 Logo
Borussia Dortmund

واکنش آدیمی به انتقاد ها درباره عملکرد او و لردانا

Content Image
سینا کشاورز
سینا کشاورز

انتقاد ها نسبت به عملکرد و زندگی شخصی برای کریم آدیمی خوش آیند نیست.

تابستان امسال لردانا، رپر 28 ساله آلمانی با انتشار چند عکس اعلام کرد مه با کریم آدیمی، بازیکن جوان بروسیا دورتموند وارد رابطه شده است.از زمانی که آدیمی با لردانا وارد رابطه شده، افت بسیار شدیدی را داشته.او تا بدین جای فصل چندین و چند بار مورد انتقاد قرار گرفته است و سران باشگاه دورتموند چندین بار به او اخطار داند.تمامی رسانه و هواداران دورتموند دلیل افت او را رابطه اش با لردانا می داند.اما این انتقاد ها برای آدیمی خوشایند نیست.

او اخیرا با نشریه fussball news مصاحبه ای داشته و نسبت به این انتقاد ها واکنش نشان داده است.او درباره این انتقاد ها می گوید:

می بینمکه چند چیز نوشته می شود.اگر انتقادی از من شود، من مشکلی ندارم.اما اگر علیه خانواده، دوستان و دوست دخترم باشد، این برای من ناراحت کننده و بسیار مهم است.انتقاد از من همیشه خوب است چون من کسی هستم که در زمین است و در حال حاضر آنقدر خوب بازی نمی کنم.این تقصیر هیچ شخص دیگری نیست.


نظر فوسبال:شاید آدیمی چنین چیزی را بگوید و لردانا را مقصر شرایط فعلی اش در فوتبال را نداند، اما همه ما روزی هایی که آدیمی به عنوان یک ستاره جوان مورد توجه باشگاه های بزرگ قرار گرفته بود را به یاد می آوریم.باید منتظر بود و دید که آیا شرایط او تغییر می کند و به آن روز ها باز می گردد یا خیر.


 
کامنت‌ها