Fussball90 LogoFussball90 Logo
FC Bayern Munich

کان در پاسخ به انتقاد هوینس: همیشه با بهترین وجدان و دانشم برای باشگاه کار کرده ام و بایرن همیشه بخشی از خانواده ام خواهد بود؛ صحبتهای هوینس کمکی به روابط دوستانه نمی کند

Content Image
میلاد ایلداری
میلاد ایلداری

الیورکان مدیرعامل اخراجی بایرن مونیخ جواب انتقادات اولی هوینس را داد

این یک ماجرای پر حاشیه بود که اولی هوینس در برنامه تلویزیونی "BR24" علیه الیور کان باز کرد. رئیس افتخاری خاطرنشان کرد که در گذشته، انتصاب کان به عنوان رئیس هیئت مدیره "یک اشتباه بزرگ" بود. در نهایت، این همکاری در ماه مارس خاتمه یافت زیرا دروازه بان سابق به عنوان بالاترین مقام باشگاه مناسب نبود. چیزهای سختی که فرد سرزنش شده نمی خواهد آنها را بدون نظر بگذارد. کان روز سه‌شنبه به بیلد گفت: 

راستش را بخواهید، شگفت‌زده هستم، من و بایرن در تابستان توافق کردیم که می‌خواهیم این فصل را با شرایط دوستانه ببندیم و می‌خواهم بخشی از اف سی بایرن باشم. بایرن در آینده  هم خانواده من است و من همچنان روی این موضوع می ایستم. اظهارات کنونی اولی هونس لزوماً به همزیستی محترمانه کمک نمی کند. همیشه با بهترین دانش و وجدانم برای باشگاه عمل کرده ام. این جدایی به دلیل ایده های متفاوت در مورد توسعه و استراتژی باشگاه صورت گرفت. شخصاً، من با این فصل صلح کرده‌ام و  هنوز هم در روابط دوستانه با باشگاه به آینده خوش‌بین هستم.
کامنت‌ها