Fussball90 LogoFussball90 Logo
FC Bayern Munich

مورات یاکین: زومر در بایرن مونیخ قربانی شد؛ آنها می دانستند که چه کسی را بخدمت می گیرند اما همه انتقادات روانه او شد

Content Image
میلاد ایلداری
میلاد ایلداری

مربی یان زومر در سوییس از رفتار بایرن مونیخ با یان زومر انتقاد می کند

یان زومر سوئیسی اکنون در دروازه اینترمیلان قرار دارد. زمان حضور او در بایرن مونیخ بسیار کوتاه بود بود. مورات یاکین مربی ملی او در "Sport1" با انتقاد از بایرن مونیخ گفت:

 تنها مونیخ در این امر مقصر بود و این دروازه بان قربانی باشگاه است. تمام انتقادات متوجه او شده است که من آنها را درک نکردم. شما، یان را می‌شناختید و می‌دانستید چه کسی را دارید بخدمت می گیرید. او نشان داد که چه کاری می تواند انجام دهد و هرگز شکایت نکرد. دوره بایرن برای یان آسان نبود، اما او با آن دست و پنجه نرم کرد.
کامنت‌ها